HOME

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) opracowuje nowy instrument finansowy „Program Finansowania Rozwoju Energii Zrównoważonej w Polsce” (PolSEFF II). Obejmuje on ramową linie kredytową w wysokości 200 milionów EURO, której celem jest dostarczenie kredytów Pośredniczącym Instytucjom Finansowym, które w dalszej kolejności będą oferowały kredyty prywatnym firmom z sektora MŚP w celu sfinansowania inwestycji w zrównoważona energetykę, obejmujące inwestycje energooszczędne i w małe odnawialne źródła energii.

Kredyty będą wspomagane przez dotacje i pomoc techniczną. Program finansowania MŚP połączy zasoby EBOR-u, z Programem Priorytetowym Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, poprzez który NFOŚiGW będzie wspomagał MŚP poprzez komponent dotacyjny w celu wspierania ograniczenia emisji poprzez oszczędność energii.
W ramach przejścia do zrównoważonego systemu finansowania, EBOR będzie wspierał Ministerstwo Środowiska w rozwoju i pilotowaniu mechanizmów rynkowych, które zapewnią dodatkowe finansowanie efektywności energetycznej i inwestycji w energię odnawialną w polskich MŚP.

Ten projekt współpracy jest finansowany przez Unię Europejską.

Please be advised that the website has been prepared exclusively for EBRD and/or EBRD’s Partner Banks and is provided to any third party for illustration purposes only. EBRD makes no representation or warranty, express or implied, as to the accuracy or completeness of the information set forth in this website. EBRD has not independently verified any of the information contained in the website and EBRD accepts no liability whatsoever for any of the information contained in the website or for any misstatement or omission therein. The website remains EBRD's property...